Skip to main content

Tjenester / bedriftsmarkedet

El-kontroll næring

Inkludert termografering av tavler.

Brannalarm/nødlys

Installasjon og årlig kontroll. Med oppfølging til IK-bedrift.

Vaktordning

Kan tilby vaktordning for utrykning helg/kveld.

Elbil-ladere

Ladestasjoner til firmabiler, ferdig montert.

Rammeavtale

Kan tilby rammeavtaler med fast timepris og materiellpåslag.

Prosjektering

Prosjektering av el-anlegget for nybygg, renovering og produksjon.

Data-uttak

Installasjon av data-uttak i bedriften.

Sentral godkjenning

Med sentral godkjenning viser du at foretaket oppfyller kravene i byggesaksforskriften til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

SD-anlegg

Vi leverer SD-anlegg ferdig montert.

Eksterne linker til leverandører